Προστατευτικό κρεβατιού σε  διαστάσεις; 0.30 Χ 0.83 X 0.2