• μήκος 0.87   ύψος 0.44    βάθος 0.37
  • 5 χρόνια Εγγύηση