• Παιδική σύνθεση με βιβλιοθήκη και τροχήλατο γραφείο