• Μήκος: 1.05 Ύψος:0.75  Βάθος:0.60
  • Συνδυάζετε κατά προτίμηση με το άνω γραφείο