• Μήκος:0.83 Ύψος:1.73 Βάθος:0.45
  • Στην τιμή περιλαμβάνετε και ο καθρέπτης
  • Υλικό κατασκευής :Αποτελείται από πρότυπα ποιότητας E1,υλικό μοριοσανίδες 1 ης ποιότητας.
  • Δεν περιέχει καρκινογόνες ουσίες.
  • 5 χρονιά εγγύηση