• Μήκος:0.85 Ύψος:0.61 Βάθος:0.18
  • Δεν περιέχει καρκινογόνες ουσίες.
  • 5 χρονιά εγγύηση