• Παιδική βιβλιοθήκη Turbo με διαστάσεις;Μήκος: 0.60  Ύψος: 1.60   Βάθος: 0.37