• Μήκος 0.91 Ύψος: 1.35  Βάθος: 0.38
  • Μπορεί να τοποθετηθεί  η βιβλιοθήκη κατά προτίμηση κάτω από την κουκέτα απέναντι από το γραφείο .