• Ντουλάπα  με τέσσερις πόρτες με ράφια στην μέση με διαστάσεις; 0.74 Χ 1.22 Χ 0.54 μπορεί να συνδυαστεί με το έπιπλο TV και την εταζέρα τοίχου και θα δημιουργηθεί μια νεανική σύνδεση.