Βρεφική Συρταριέρα Loop σε διαστάσεις; Πλάτος: 0.83 Ύψος: 0.77  Βάθος:0.50